Zakládání
Údržba
Rekonstrukce
Škůdci a choroby
Závlaha

Sekačky
Vertikutátory
Ostatní

Kontakt

Válcování trávníku

Válcování nepatří mezi velmi nutné úkony. Ne každý trávník je potřeba válet jako např. golfové hřiště, fotbalové hřiště atd. Válením se upravuje rovnost povrchu, po zimě se utužuje promrzlá půda a zpevňují se sypké půdy. Válením se také zvyšuje kapilární vzlínavost kyprých půd, takže se vláha dostává lépe ke kořínkům.
Válcování je také velmi důležité při zakládání trávníků, kdy se zhutňuje nakypřená půda před setím.

Před válcováním

Před samotným válcováním je nutno promyslet, jestli je to vůbec potřeba. Válcujeme jen půdy lehčího charakteru. Těžší jílovité se stávají po válcování ještě utuženější a z povrchové vrstvičky se vytlačuje pro růst trav a rozklad organické hmoty potřebný vzdušný kyslík. Ideální půda pro trávník by měla obsahovat 10 - 15% objemu vzduchu. Půdy s menším obsahem vzdušného kyslíku jsou utužené a vykazují nechtěné vlastnosti. Trávy se pomalu odnožují, srážková voda se špatně vsakuje a většina z ní se odpaří, špatně se do půdy dostávají hnojiva a jiné látky.

Kdy válcovat?

Jarní válcování by se mělo provést v brzkém jaře z důvodu častého promrzání a rozmrzání půdy. Kořínky trav se tímto poškozují a je třeba půdu znova utužit, aby trávník opět zakořenil a v létě měl přístup k většímu množství vláhy.
Válení během sezóny se provádí za účelem vyrovnávání povrchu, obzvlášť důležité u kvalitních nízko střižených trávníků. U těžkých jílovitých půd válíme trávník jenom když je půda jen mírně vlhká, nikoli mokrá.

Čím válcovat?

Vhodný pro zahradu je asi 50 kg těžký válec. Najdete ale i válce, které jsou ještě vhodnější, s otvorem s možností naplnění vnitřku vodou či pískem podle požadované hmotnosti.

Dutý válec AL-KO.Moderní plastový válec s možností kontroly váhy vyplňováním dutého vnitřku.
Klikněte pro větší obrázekKlasický po domácky udělaný železný válec s pevnou hmotností. Široký válec je lepší pro přesnější vyrovnání pozemku.

Některé obrázky jsou stáhnuté ze stránek www.al-ko.de a tudíž nejsou majetkem WebMastera.

Dokonalý trávník www.travnik-kvalitne.cz     Uveřejňovat jakékoli texty bez souhlasu autora je zakázáno
Petr Kováčik © 2001-2024