Zakládání
Údržba
Rekonstrukce
Škůdci a choroby
Závlaha

Sekačky
Vertikutátory
Ostatní

Kontakt

Předpěstovaný kobercový trávník

Rolované trávníky nevyužívají jen netrpělivci a nešikové, ale i vyznavači vyjímečně krásného, neposkvrněného trávníku. Dá se využít též na místa, kde se nedaří opakovaně vypěstovat ze semen nový trávník. Rolované trávníky se pěstují v zahradnických školkách po dobu 12-15 měsíců, kde se o ně starají zkušení a znalý odborníci. Když jsou travní drny dostatečně zakořeněné a kompaktní, rozřezají se na přesné pásy a poté se podříznou s 2-4 cm vrstvou hlíny. Celá pokládka by se měla udělat do 24 hodin od podříznutí drnů, hrozí proschnutí drnu. Před samotným uložením travních koberců se musí dostatečně velkou pozornost přípravě půdy. Trávníkům se nejvíce daří na drobtovité půdě, která je spíše lehčí, čehož lze dosáhnout prosypáváním půdy pískem. Základem přípravy je hluboké prokypření, prohnojení a jemné udusání půdy. Půda zůstane prokypřená, přesto pevná a rovná. Celá plocha se musí ještě nechat odležet a následně odplevelit kontaktním herbicidem. 48 hodin před pokládkou by se měla horní vrstvička půdy lehce prokypřit, aby se travní drny snadněji mohli spojit s hlínou. Na takto připravenou půdu se nyní může pokládat samotné koberce. Ty se poté seřezají speciální řezačkou na přesný tvar travní plochy.
Cena: 50-100 tisíc za 100 metrů čtverečních

Transport koberců

Transport travních rolíKobercový trávník je žijící rostlina lehko podléhající zkáze. Po odříznutí a srolování se velmi rychle zahřívá a může odumřít během pár hodin.

Proto měl by být položen nejpozději 24 - 36 hodin po odříznutí. Při transportu se musí dávat pozor, aby trávník nebyl vrstven do přílišných výšek na paletách a aby již předtím nebyly drny proschlé od okrajů. To musí být bezpodmínečně zkontrolováno při dorazení zboží na místo pokládky.

Příprava půdy před pokládkou

Půda musí být připravena na pokládku jako na výsev travního osiva. To znamená, půda musí být jemně drobkovitá, rovná a bez znečištění. Pro povzbuzení růstu nových kořínků se zapraví do půdy plnohodnotné granulové hnojivo (40-50 g/m2). Před pokládkou zdrsněte trochu povrch - pro lepší propojení koberců s půdou.

Pokládání travních koberců

První položená řada podle rovného okraje...

1. Začínejte podle možností na rovném okraji trávníku, např. terasa. Přímo vedle následuje další pás trávy. Všechny travní pásy jsou okamžitě po položení pevně k sobě přimáčknuty, aby škvíry mezi nimi byly co nejmenší.

 
Postupující pokládka pásů - pás přesně vedle pásu...

2. Nyní se souběžné následující travní pásy vysazují jako cihly - posunutý. Dejte pozor, aby mezi pásy nezůstávaly mezery a aby pásy do sebe dobře zapadaly a přitom se nepřekrývaly. Takto vznikají nerovnosti, které se později špatně odstraňují.

 
Pohybujte se jen po položených prknech...

3. Takto pokračujete pás po pásu dopředu. Nevstupujte nikdy podle možnosti na čerstvě položený trávník, nýbrž se vždy opatrně pohybujte po prknech. Jinak se můžou pásy pohybovat, respektive vznikají v čerstvým trávníku neopravitelné prohlubeniny. Prkna nezatěžujte příliš velkou váhou!

 
Úprava zakončení okrajů - zařezávání

4. Srolované pásy musí být vždy pokládány přímo vedle sebe. Na rozích a okrajích se přečnívající trávník odřízne ostrým nožem nebo rýčem. To stejné platí pro překryvy uvnitř plochy, když se vyskytují. V zatáčkách může sloužit hadice jako ukazatel přesného okraje.

 

Po položení travních koberců

Samozřejmě se po novém trávníku dá chodit, ale měly byste se nejdřív po něm jen opatrně pohybovat. Důležitá je ihned po pokládce vydatná zálivka (12 - 15 l/m2) čerstvých pásů. Voda se stará o propojení pásů a země. Růst kořenů totiž probíhá bez prodlení okamžitě po pokládce. Když je možnost, může se přiválcováním, šikmo po směru pokládky pásů, podpořit rychlé a bez mezer navázání pásů a země. Do dvou týdnů po pokládce je potřeba denně trávník vydatně zavlažovat a omezit případné vyschlé škody. Po týdnu můžete klidně, na neviditelným místě, zkontrolovat přírůstek kořenů. Budete se divit, kolik kořenů se již vytvořilo.

Po 5 - 6 týdnech a hloubce kořenů dobrých 10 cm je trávník správně v zemi zakotvený. Nyní může být redukována zálivka při suchém počasí na normální dávku 12 - 15 l/m2.

První střih trávníku

Po 5 - 7 dnech nebo při délce stébla 7 - 8 cm je zapotřebí první střih. Živiny a dostatek vody urychlují růst trávníku. Sekejte opatrně šikmo na směr pokládky pásů. Sekací nože sekačky musí být ostré, aby se předešlo nebezpečí nadzvednutí pásů, které eventuelně nejsou dostatečně zakořeněné. To stejné platí pro druhý střih.

Obrázky jsou stažené z partnerské německé stránky www.rasen.de a tudíž nejsou majetkem WebMastera.

Dokonalý trávník www.travnik-kvalitne.cz     Uveřejňovat jakékoli texty bez souhlasu autora je zakázáno
Petr Kováčik © 2001-2023